ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՌԻԿ ԿԱՐԳՈՎ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Սույնով դիմում եմ ապառիկ կարգով ապրանք(ներ)ի և/կամ ծառայություն(ներ)ի ձեռքբերման նպատակով "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի կողմից ֆինանսավորում ստանալու համար՝ վերջինիս կողմից սահմանված պայմաններին համապատասխան:
  2. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի կողմից հարցում կատարվի "ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ" ՓԲԸ-ին և վերջինիս խնդրում եմ "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ին տրամադրել իմ ներկա և անցյալ ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնք "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի կողմից կարող են հաշվի առնվել ինձ հետ վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս։ Ինչպես նաև տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի կողմից վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքելու դեպքում տվյալ վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում ցանկացած պահի, առանց ինձ նախապես տեղյակ պահելու, "ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ" ՓԲԸ-ն "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ին տրամադրի իմ ապագա ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ տվյալներ։ Գիտակցում եմ, որ տրամադրված տեղեկությունները և տվյալները, կախված դրանց բովանդակությունից կարող են ազդել "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի կողմից կայացված համապատասխան որոշման վրա։ Սույն համաձայնությունը կարդացել եմ և հավաստում եմ, որ այն ինձ համար ամբողջությամբ հասկանալի և ընդունելի է։
  3. Սույնով հաստատում եմ, որ սույն փաստաթղթի նախորդ կետով իմ կողմից տրված համաձայնությունն ամբողջ ծավալով տարածվում է նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության "Նորք" տեղեկատվական կենտրոնի, այլ հանրային տվյալների բազաների, "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող վարկային բյուրոների և բանկային սպասարկման ոլորտում հաճախորդների վերաբերյալ տվյալներ մշակող անձանց կողմից "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ին իմ ներկա և անցյալ ֆինանսական պարտավորությունների (իսկ "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի հետ վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքվելու դեպքում նաև՝ ապագա ֆինանսական պարտավորությունների) վերաբերյալ տեղեկությունների, ինչպես նաև այլ տվյալների տրամադրման վրա՝ ինչպես սույն համաձայնության տրամադրման պահին, այնպես էլ "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի հետ վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքելու դեպքում տվյալ վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում:
  4. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի Բանկն ինձ հետ օրենսդրությամբ սահմանված հաղորդակցումն իրականացնի ստորև սահմանված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ինչպես նաև տեղեկացված եմ, որ կարող եմ ցանկացած պահի դիմել Բանկ՝ հաղորդակցման այլ եղանակ ընտրելու նպատակով:
  5. Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի "ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ն և/կամ ապառիկ կարգով ապրանք(ներ)ի և/կամ ծառայություն(ներ)ի վաճառող ընկերությունը, իրենց կողմից սահմանված ընթացակարգին համապատասխան իրականացնեն իմ նույնականուցումը, այդ թվում հեռահար կարգով:
Համաձայն եմ

Անձնական տվյալներ

Շարունակել

(Ապրանքը պետք է ստանա և պահանջվող փաստաթղթերը ստորագրի այն անձը, ում անունով ձևակերպվում է ապառիկը)

3. Նկարեք Ձեր անձնագիրը (2 նկար, այնպես որ առաջին նկարում պարզ երևա անձնագրի գլխավոր էջը՝ բոլոր գրառումներով, իսկ երկրորդում՝ գրանցման հասցեն), իսկ ID քարտի դեպքում լուսանկարել այն 2 կողմից։

4. Նկարեք և կցեք Ձեր սոց․ քարտը (ID քարտի կցման դեպքում սոց․ քարտը նկարել հարկավոր չէ)

5.Կցեք Ձեր անձնական լուսանկարը (Լուսանկարում այլ անձինք Չ՛պետք է լինեն։ Հարկավոր է, որ լուսանկարում երևա Ձեր անձնագրի լուսանկարով էջը Ձեր ձեռքում պահած)

Սեղմեք «Ուղարկել» կոճակը, և մեր օպերատորը կապ կհաստատի Ձեզ հետ։