PHILIPS HQ200/50

6,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի մաքրող հեղուկՏարողությունը300 մլ․..

PHILIPS HQ200/50

PHILIPS HQ56/50

24,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըHQ64, HQ66, HQ68, HQ69,&nbs..

PHILIPS HQ56/50 PHILIPS HQ56/50

PHILIPS HQ9/50

36,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըHQ81, HQ82, HQ91, PT/AT9.....

PHILIPS HQ9/50  PHILIPS HQ9/50

PHILIPS HS85/60

27,000 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըHS80.., HS84...Սափրող գլխիկ..

PHILIPS HS85/60

PHILIPS JC302/50

12,900 ֏

ԱպրանքատեսակՄաքրման քարտրիջՔանակը2 հատ..

PHILIPS JC302/50 PHILIPS JC302/50

PHILIPS QP210/50

11,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը1 հատ դեմքի Համապատասխանող սերիաներըOneBladeՍափ..

PHILIPS QP210/50 PHILIPS QP210/50

PHILIPS QP220/50

19,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը2 հատ դեմքի Համապատասխանող սերիաներըOneBladeՍափ..

PHILIPS QP220/50 PHILIPS QP220/50

PHILIPS QP610/50

14,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը1 հատ մարմնիՀամապատասխանող սերիաներըOneBladeՍափրող գ..

PHILIPS QP610/50 PHILIPS QP610/50

PHILIPS RQ11/50

40,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըRQ11xxՍափրող գլխիկների ..

PHILIPS RQ11/50 PHILIPS RQ11/50

PHILIPS RQ32/20

15,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը2Համապատասխանող սերիաներըYS52..., YS53...Սափրող գլխի..

PHILIPS RQ32/20 PHILIPS RQ32/20

PHILIPS SH30/50

16,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըS1000 , S3000Սափրող գլխիկնե..

PHILIPS SH30/50

PHILIPS SH50/50

27,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըS5000, S6000, PT/AT7..., PT..

PHILIPS SH50/50 PHILIPS SH50/50

PHILIPS SH70/50

30,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըS7000Սափրող գլխիկների ..

PHILIPS SH70/50 PHILIPS SH70/50

PHILIPS SH71/50

27,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըS5000 Angular, S7000-A..

PHILIPS SH71/50  PHILIPS SH71/50

PHILIPS SH90/70

40,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըS9000Սափրող գլխիկների ..

PHILIPS SH90/70 PHILIPS SH90/70

PHILIPS SH91/50

35,900 ֏

ԱպրանքատեսակՍափրիչի գլխիկՍափրող գլխիկների քանակը3Համապատասխանող սերիաներըS9000Սափրող գլխիկների ..

PHILIPS SH91/50 PHILIPS SH91/50
Ցուցադրված է 1 -ից 16 -ը 16-ից (1 էջ)