Այս նվեր-քարտը կուղարկվի Ձեր նշած անձին, Ձեր կողմից վճարելուց հետո

Ես հասկացա, որ ձևակերպելուց հետո նվեր-քարտը հնարավոր չէ վերադարձնել։