BBK 32LEX-7253/TS2C

167,000 ֏ 141,950 ֏

Մոդելը BBK 32LEX-7253/TS2C SMART TV Առկա է Տեսակը LED Անկյունագիծը 32" (81 սմ) ..

BBK 32LEX-7253/TS2C BBK 32LEX-7253/TS2C

BBK 50LEM-1043/FTS2C

283,000 ֏ 240,550 ֏

Ապրանքատեսակ Հեռուստացույց SMART TV Առկա չէ Տեսակը LED Անկյունագիծը 50" (127 սմ) ..

BBK 50LEM-1043/FTS2C

BBK 32LEM-1043/TS2C

98,000 ֏ 83,300 ֏

Ապրանքատեսակ Հեռուստացույց SMART TV Առկա չէ Տեսակը LED Անկյունագիծը 32" (81 սմ) ..

BBK 32LEM-1043/TS2C Վերջացել է

BBK 32LEM-1053/TS2C

149,000 ֏ 126,650 ֏

Մոդելը BBK 32LEM-1053/TS2C SMART TV Առկա չէ Տեսակը LED Անկյունագիծը 32" (81 սմ) ..

BBK 32LEM-1053/TS2C Վերջացել է

BBK 32LEM-1062/T2C

143,000 ֏ 121,550 ֏

Մոդելը BBK 32LEM-1062/T2C SMART TV Առկա չէ Տեսակը LED Անկյունագիծը 32" (81 սմ) ..

BBK 32LEM-1062/T2C BBK 32LEM-1062/T2C Վերջացել է

BBK 32LEM-1070/T2C

128,000 ֏ 108,800 ֏

Մոդելը BBK 32LEM-1070/T2C SMART TV Առկա չէ Տեսակը LED Անկյունագիծը 32" (81 սմ) ..

BBK 32LEM-1070/T2C BBK 32LEM-1070/T2C Վերջացել է

BBK 32LEX-7289/TS2C

167,000 ֏ 141,950 ֏

Մոդելը BBK 32LEX-7289/TS2C SMART TV Առկա է Տեսակը LED Անկյունագիծը 32" (81 սմ) ..

BBK 32LEX-7289/TS2C BBK 32LEX-7289/TS2C Վերջացել է

BBK 39LEM-1068/TS2C

178,000 ֏ 151,300 ֏

Մոդելը BBK 39LEM-1068/TS2C SMART TV Առկա չէ Տեսակը LED Անկյունագիծը 39" (99 սմ) ..

BBK 39LEM-1068/TS2C BBK 39LEM-1068/TS2C Վերջացել է

BBK 43LEX-7173/FTS2C

223,000 ֏ 189,550 ֏

Մոդելը BBK 43LEX-7173/FTS2C SMART TV Առկա է Տեսակը LED Անկյունագիծը 43" (109 սմ) ..

BBK 43LEX-7173/FTS2C Վերջացել է

BBK 43LEX-7289/FTS2C

219,000 ֏ 186,150 ֏

Մոդելը BBK 43LEX-7289/FTS2C SMART TV Առկա է Տեսակը LED Անկյունագիծը 43" (109 սմ) ..

BBK 43LEX-7289/FTS2C Վերջացել է

BBK 50LEX-7158/FTS2C

288,000 ֏ 244,800 ֏

Մոդելը BBK 50LEX-7158/FTS2C SMART TV Առկա է Տեսակը LED Անկյունագիծը 50" (127 սմ) ..

BBK 50LEX-7158/FTS2C BBK 50LEX-7158/FTS2C Վերջացել է

BBK 55LEX-8174/UTS2C

339,000 ֏ 288,150 ֏

Մոդելը BBK 55LEX-8174/UTS2C SMART TV Առկա է Տեսակը LED Անկյունագիծը 55" (140 սմ) ..

BBK 55LEX-8174/UTS2C BBK 55LEX-8174/UTS2C Վերջացել է

BBK 55LEX-8327/UTS2C

419,000 ֏ 356,150 ֏

Ապրանքատեսակ Հեռուստացույց SMART TV Առկա է Տեսակը LED Անկյունագիծը 55" (140 սմ) ..

BBK 55LEX-8327/UTS2C Վերջացել է

BBK 55LEX-8361/UTS2C

388,000 ֏ 329,800 ֏

Մոդելը BBK 55LEX-8361/UTS2C SMART TV Առկա է Տեսակը LED Անկյունագիծը 55" (140 սմ) ..

BBK 55LEX-8361/UTS2C  BBK 55LEX-8361/UTS2C  Վերջացել է
Ցուցադրված է 1 -ից 14 -ը 14-ից (1 էջ)