ELECTROLUX E4TB1-6ST

45,900 ֏

Ապրանքատեսակ Բլենդեր Տեսակը Ստացիոնար Հզորությունը (վտ) 800 Արագությունների քանակը..

ELECTROLUX E4TB1-6ST ELECTROLUX E4TB1-6ST

ELECTROLUX EAT3300

20,900 ֏

Ապրանքատեսակ Տոստեր Հզորությունը (վտ) 940 Տոստերի քանակը 2 Կառավարման տեսակը ..

ELECTROLUX EAT3300 ELECTROLUX EAT3300

ELECTROLUX EW8TN3372

329,000 ֏

Ապրանքատեսակ Լվացքի մեքենա Լվացքի քանակությունը (կգ) 7 Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) 1..

ELECTROLUX EW8TN3372

ELECTROLUX EHF6342XOK

209,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սալօջախ Մակերեսը 4 (Էլեկտրական) Մակերեսի նյութը Կերամիկա Տեսակը Ստան..

ELECTROLUX EHF6342XOK

ELECTROLUX E4GK1-4GB

33,900 ֏

Ապրանքատեսակ Թեյնիկ Տեսակը Էլեկտրական Տարողությունը (լ) 1.7 Հզորությունը (վտ) 220..

ELECTROLUX E4GK1-4GB ELECTROLUX E4GK1-4GB

ELECTROLUX ECJ1-4GB

53,500 ֏

Ապրանքատեսակ Հյութահան Տեսակը Կենտրոնախույս Հզորությունը (վտ) 700 Հյութի տարա (մլ)..

ELECTROLUX ECJ1-4GB ELECTROLUX ECJ1-4GB

ELECTROLUX EW6FN428W

272,000 ֏

Ապրանքատեսակ Լվացքի մեքենա Լվացքի քանակությունը (կգ) 8 Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) ..

ELECTROLUX EW6FN428W

ELECTROLUX EW6SN226SI

268,000 ֏

Ապրանքատեսակ Լվացքի մեքենա Լվացքի քանակությունը (կգ) 6 Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) ..

ELECTROLUX EW6SN226SI

ELECTROLUX EOD3C70X

299,200 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող ջեռոց Ջեռոցի տեսակը Էլեկտրական Ղեկավարման տեսակը Մեխանիկական ..

ELECTROLUX EOD3C70X ELECTROLUX EOD3C70X

ELECTROLUX E7SI1-4WB

35,900 ֏

Ապրանքատեսակ Արդուկ Արդուկի մակերեսը Կերամիկա Հզորությունը (Վտ) 2300 Հզորության կա..

ELECTROLUX E7SI1-4WB ELECTROLUX E7SI1-4WB

ELECTROLUX EEA111

61,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սրճեփ Տեսակը Espresso, Cappuccino Հզորությունը (Վտ) 1250 Օգտագործվող ..

ELECTROLUX EEA111 ELECTROLUX EEA111

ELECTROLUX EW8F228S

329,000 ֏

Ապրանքատեսակ Լվացքի մեքենա Լվացքի քանակությունը (կգ) 8 Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) ..

ELECTROLUX EW8F228S

ELECTROLUX EMZ421MMW

89,000 ֏

Ապրանքատեսակ Միկրոալիքային վառարան Տարողությունը (Լիտր) 20 Հզորությունը (Վտ) 800 Կ..

ELECTROLUX EMZ421MMW

ELECTROLUX EOD5C71X

317,900 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող ջեռոց Ջեռոցի տեսակը Էլեկտրական Ղեկավարման տեսակը Մեխանիկական ..

ELECTROLUX EOD5C71X ELECTROLUX EOD5C71X

ELECTROLUX E8SI1-5DBM

57,900 ֏

Ապրանքատեսակ Արդուկ Արդուկի մակերեսը Կերամիկա Հզորությունը (Վտ) 2500 Հզորության կա..

ELECTROLUX E8SI1-5DBM ELECTROLUX E8SI1-5DBM

ELECTROLUX E7K1-6BP

59,900 ֏

Ապրանքատեսակ Թեյնիկ Տեսակը Էլեկտրական Տարողությունը (լ) 1,7 Հզորությունը (վտ) 240..

ELECTROLUX E7K1-6BP ELECTROLUX E7K1-6BP

ELECTROLUX EOF3H00BX

215,000 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող ջեռոց Ջեռոցի տեսակը Էլեկտրական Ղեկավարման տեսակը Մեխանիկական ..

ELECTROLUX EOF3H00BX ELECTROLUX EOF3H00BX

ELECTROLUX EMZ421MMK

89,000 ֏

Ապրանքատեսակ Միկրոալիքային վառարան Տարողությունը (Լիտր) 20 Հզորությունը (Վտ) 800 Կ..

ELECTROLUX EMZ421MMK

ELECTROLUX EEWA3330

20,900 ֏

Ապրանքատեսակ Թեյնիկ Տեսակը Էլեկտրական Տարողությունը (լ) 1,7 Հզորությունը (վտ) 220..

ELECTROLUX EEWA3330

ELECTROLUX EKM5570

314,900 ֏

Ապրանքատեսակ Հարիչ Հզորությունը (Վտ) 1200 Արագության ռեժիմների քանակը 10 Խմորի գլխ..

ELECTROLUX EKM5570 ELECTROLUX EKM5570

ELECTROLUX EOF5H40BX

259,000 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող ջեռոց Ջեռոցի տեսակը Էլեկտրական Ղեկավարման տեսակը Մեխանիկական ..

ELECTROLUX EOF5H40BX ELECTROLUX EOF5H40BX

ELECTROLUX EMZ725MMK

129,000 ֏

Ապրանքատեսակ Միկրոալիքային վառարան Տարողությունը (Լիտր) 25 Հզորությունը (Վտ) 900 Կ..

ELECTROLUX EMZ725MMK

ELECTROLUX EHM3300

21,900 ֏

Ապրանքատեսակ Հարիչ Հզորությունը (Վտ) 450 Արագության ռեժիմների քանակը 5 Իմպուլսային..

ELECTROLUX EHM3300

ELECTROLUX PQ91-ANIMS

219,900 ֏

Ապրանքատեսակ Փոշեկուլ Հզորությունը (Վ) 25,2 Աշխատանքի տևողությունը մեկ լիցքավորմամբ 55 ..

ELECTROLUX PQ91-ANIMS ELECTROLUX PQ91-ANIMS

ELECTROLUX EOF5C50BV

289,000 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող ջեռոց Ջեռոցի տեսակը Էլեկտրական Ղեկավարման տեսակը Մեխանիկական ..

ELECTROLUX EOF5C50BV ELECTROLUX EOF5C50BV

ELECTROLUX EMZ725MMTI

139,000 ֏

Ապրանքատեսակ Միկրոալիքային վառարան Տարողությունը (Լիտր) 25 Հզորությունը (Վտ) 900 Կ..

ELECTROLUX EMZ725MMTI

ELECTROLUX EHF6240XXK

189,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սալօջախ Մակերեսը 4 (Էլեկտրական) Մակերեսի նյութը Կերամիկա Տեսակը Ստան..

ELECTROLUX EHF6240XXK ELECTROLUX EHF6240XXK

ELECTROLUX EHM3310

21,900 ֏

Ապրանքատեսակ Հարիչ Հզորությունը (Վտ) 450 Արագության ռեժիմների քանակը 5 Իմպուլսային..

ELECTROLUX EHM3310

ELECTROLUX WQ81-ALRS

219,900 ֏

Ապրանքատեսակ Փոշեկուլ Հզորությունը (Վ) 25,2 Աշխատանքի տևողությունը մեկ լիցքավորմամբ 55 ..

ELECTROLUX WQ81-ALRS ELECTROLUX WQ81-ALRS

ELECTROLUX EEC2400EOX

239,000 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող ջեռոց Ջեռոցի տեսակը Էլեկտրական Ղեկավարման տեսակը Մեխանիկական ..

ELECTROLUX EEC2400EOX

ELECTROLUX EFH/S-1125

10,500 ֏

Ապրանքատեսակ Տաքացուցիչ Տեսակը Թերմովենտիլատոր Հզորությունը (վտ) 1500 Տաքացման ծավ..

ELECTROLUX EFH/S-1125

ELECTROLUX EHH6240ISK

248,200 ֏

Ապրանքատեսակ Սալօջախ Մակերեսը 4 (Էլեկտրական) Մակերեսի նյութը Կերամիկա Տեսակը Ինդո..

ELECTROLUX EHH6240ISK ELECTROLUX EHH6240ISK

ELECTROLUX ESM3310

36,900 ֏

Ապրանքատեսակ Հարիչ Հզորությունը (Վտ) 450 Արագության ռեժիմների քանակը 2 Խմորի գլխիկ..

ELECTROLUX ESM3310 ELECTROLUX ESM3310

ELECTROLUX E8SI1-7EGM

55,900 ֏

Ապրանքատեսակ Արդուկ Արդուկի մակերեսը Կերամիկա Հզորությունը (Վտ) 2600 Հզորության կա..

ELECTROLUX E8SI1-7EGM ELECTROLUX E8SI1-7EGM

ELECTROLUX EZC2430EOX

252,000 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող ջեռոց Ջեռոցի տեսակը Էլեկտրական Ղեկավարման տեսակը Մեխանիկական ..

ELECTROLUX EZC2430EOX

ELECTROLUX EFH/S-115

10,000 ֏

Ապրանքատեսակ Տաքացուցիչ Տեսակը Թերմովենտիլատոր Հզորությունը (վտ) 1500 Տաքացման ծավ..

ELECTROLUX EFH/S-115

ELECTROLUX LIV63431BK

309,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սալօջախ Մակերեսը 4 (Էլեկտրական) Մակերեսի նյութը Կերամիկա Տեսակը Ինդո..

ELECTROLUX LIV63431BK ELECTROLUX LIV63431BK

ELECTROLUX E5ST1-2DB

59,900 ֏

Ապրանքատեսակ Գոլորշու գեներատոր Մակերեսը Glissium XXX Հզորությունը (Վտ) 2400 Գոլոր..

ELECTROLUX E5ST1-2DB ELECTROLUX E5ST1-2DB

ELECTROLUX LIT30230C

189,000 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող սալօջախ Մակերեսը 2 (Էլեկտրական) Մակերեսի նյութը Կերամիկա ..

ELECTROLUX LIT30230C

ELECTROLUX WS71-4AS

55,900 ֏

Ապրանքատեսակ Ապակի Մաքրող սարք Աշխատանքի Ժամանակը 90 րոպե Սնուցման Համակարգը Li-ion մար..

ELECTROLUX WS71-4AS ELECTROLUX WS71-4AS

ELECTROLUX EW6F4R28B

269,000 ֏

Ապրանքատեսակ Լվացքի մեքենա Լվացքի քանակությունը (կգ) 8 Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) ..

ELECTROLUX EW6F4R28B ELECTROLUX EW6F4R28B

ELECTROLUX E6ST1-8EG

85,900 ֏

Ապրանքատեսակ Գոլորշու գեներատոր Մակերեսը RESILIUM™ Ski Հզորությունը (Վտ) 2000 Գոլո..

ELECTROLUX E6ST1-8EG ELECTROLUX E6ST1-8EG

ELECTROLUX LIT30210C

155,000 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող սալօջախ Մակերեսը 2 (Էլեկտրական) Մակերեսի նյութը Կերամիկա ..

ELECTROLUX LIT30210C

ELECTROLUX EOH/M-5209N

34,500 ֏

Ապրանքատեսակ Տաքացուցիչ Տեսակը Յուղային Հզորությունը (վտ) 2000 Տաքացման ծավալը 20..

ELECTROLUX EOH/M-5209N

ELECTROLUX EW6S227CU

259,000 ֏

Ապրանքատեսակ Լվացքի մեքենա Լվացքի քանակությունը (կգ) 7 Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) ..

ELECTROLUX EW6S227CU ELECTROLUX EW6S227CU

ELECTROLUX E8ST1-6DBM

138,900 ֏

Ապրանքատեսակ Գոլորշու գեներատոր Մակերեսը RESILIUM™ Ski 264 Հզորությունը (Վտ) 2400 ..

ELECTROLUX E8ST1-6DBM ELECTROLUX E8ST1-6DBM

ELECTROLUX EOF3H40X

249,000 ֏

Ապրանքատեսակ Ներկառուցվող ջեռոց Ջեռոցի տեսակը Էլեկտրական Ղեկավարման տեսակը Մեխանիկական ..

ELECTROLUX EOF3H40X

ELECTROLUX EW6S3R27SX

269,000 ֏

Ապրանքատեսակ Լվացքի մեքենա Լվացքի քանակությունը (կգ) 7 Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) ..

ELECTROLUX EW6S3R27SX ELECTROLUX EW6S3R27SX
Ցուցադրված է 1 -ից 48 -ը 72-ից (2 էջ)