1. Երաշխիքը ենթադրում է նորոգման աշխատանքների կատարում և վնասված պահեստամասերի փոխարինում:
 2. Վերանորոգումը իրականացվում Է ՍԵՐՎԻՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ստացիոնար արհեստանոցում. եթե ներկայացվում Է ճշգրիտ և լիարժեք լրացված երաշխիքային կտրոն և վնասված չէ սարքի վրա փակցրած ֆիրմային կապարակնիքը (պլոմբը):
 3. Երաշխիքային սպասարկումը չի ներառում սարքի սնուցման աղբյուրի նորոգում, սարքի տեղադրում, կարգավորում հաճախորդի տանը, փոշու հեռացում, աուդիո-վիդեո գլխիկների մաքրում և նմանատիպ աշխատանքների կատարում:
 4. Սարքի փոխարինում կամ գումարի վերադարձ ՍԵՐՎԻՍ ԿԵՆՏՐՈՆԸ չի իրականացնում:
 5. Երաշխիքային սպասարկման ենթակա չեն այն սարքավորումները, որոնց թերություններն առաջացել են հետևյալ պատճառներով.
  • սխալ շահագործման, անփույթ վերաբերմունքի կամ պատահարի հետևանքով առաջացած մեխանիկական, ջերմային և այլ վնասվածքների,
  • սխալ տեղադրման, տեղափոխման,
  • սարքի մեջ օտար մարմնի, հեղուկների, միջատների ներթափանցման,
  • սնուցման և տելեկոմունիկացիոն ցանցերի Պետական Տեխնիկական Չափանիշներից շեղումների,
  • տնային պայմաններում շահագործման համար նախատեսված սարքը հասարակական և այլ նշանակության օբյեկտներում շահագործման, եթե սարքի վերանորոգման կամ ձևափոխությունների փորձեր են իրականացրել մեր ՍԵՐՎԻՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ կողմից չլիազորված անձինք:
 6. Երաշխիքային կտրոնի բացակայության դեպքում երաշխիքային սպասարկում չի իրականացվում, իսկ երաշխիքային կտրոնը չի վերականգնվում:
ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴ
Ետերաշխիքային սպասարկումը խորհուրդ ենք տալիս իրականացնել ՄԵՐ
ՍԵՐՎԻՍ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ