Գաղտնիության qաղաքականություն

 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը տարածվում է բոլոր այն այցելուների,օգտատերերի և այլոց վրա, ովքեր օգտվում են մեր կայքի ծառայություններից կամ նմանծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն: 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կարգավորում է www.vesta.am կայքիօգտատերերից ստացված տեղեկատվության հավաքագրման, կիրառման, պահպանման ևբացահայտման եղանակները: 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կիրառվում է կայքերի, ապրանքների,ծառայությունների և «Վեստա» ընկերության կողմից հասանելի ցանկացած այլծրագրակազմերի նկատմամբ: 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությամբ սահմանվում են մեր կայքում մատուցվողծառայություններից օգտվելիս ծագող Ձեր իրավունքները և պարտականություները: ԵթեԴուք համաձայն չեք սույն գաղտնիության քաղաքականությամբ սահմանված պայմանների հետ,ապա Դուք չեք կարող օգտվել սույն կայքում մատուցվողծառայություններից:  1. Անձնական տվյալներ Դուք կարող եք օգտվել մեր կայքից առանց գրանցվելու։ Անձնական տեղեկություններըհավաքագրվում են կամ ստացվում են միայն այն ժամանակ, երբ Դուք դրանք տրամադրումեք: Գրանցվելիս Դուք պետք է տրամադրեք Ձեր անունը, հասցեն, էլեկտրոնային փոստիհասցեն և կոնտակտային տվյալները:

Երբ Դուք օգտվում եք մեր կայքից, մենք կարող ենք ստանալ տեղեկություններ նաևայլ եղանակներով: Մեր սերվերները Ձեր մասին ստանում և հավաքում են այնպիսիտեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր IP հասցեն, բրաուզերի անվանումը, համակարգչիտեսակը, տեխնիկական տվյալներ օգտատերերի վերաբերյալ և մեր կայքի հետ կապհաստատելու միջոցները, ինչպիսիք են օպերացիոն համակարգի տեսակը, ինտերնետայինծառայություն տրամադրող կազմակերպության անունը և այլ համանման տեղեկություններ:Այս տեղեկությունները օգնում են մեզ տեղյակ լինել և հասկանալ մեր առցանցօգտվողների վարքագիծն ու միտումները: Մենք նաև ստանում ենք տեղեկություններ մերկայքում Ձեր գործունեության վերաբերյալ: Այդ տեղեկությունները թույլ են տալիսառաջարկել Ձեզ ավելի հարմարեցված և Ձեր կողմից ավելի գերադասելի ծառայություններ:Ձեր գրանցման պահին մենք ստանում ենք Ձեր տրամադրած տեղեկությունը:2. Ստացված տեղեկությունների կիրառման եղանակները  Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր տրամադրած տեղեկությունը`

•           Ծառայությունների,ապրանքների և նախազգուշացումների վերաբերյալ Ձեր հարցումները բավարարելու համար

•           Ձեզ հետաքրքրողծառայություններ և ապրանքներ առաջարկելու համար

•           Կայքի օգտագործման հարցումՁեզ աջակցելու համար,

•           Մեր կայքի օգտագործումըվերլուծելու, կայքը, ծառայություններն ու ապրանքները բարելավելու համար,

•           Մեր կայքի սխալօգտագործումը կանխելու և պաշտպանելու համար, 3. Օգտատերերի տվյալների պահպանման եղանակները և անվտանգությունը  Ընկերությունը կիրառում է պատշաճ էլեկտրոնային և այլ անվտանգության միջոցներանօրինական մուտքից, փոփոխումից կամ հրապարակումից Ձեր անձնական տեղեկություններիանվտանգությունն ապահովելու համար: Ձեր տրամադրած բոլոր տվյալները պահվում ենապահով սերվերների տվյալների բազայում: Ընկերությունը երբեք չի խնդրի նշել Ձերգաղտանաբառը հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Ձեր անձնականտվյալները չեն տրամադրվի երրորդ անձանց առանց Ձեր համաձայնության, բացառությամբՕրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: Մեր կողմից Ձեր տվյալները կարող են հասանելիդարձվել միայն մեզ հետ փոխկապակցված անձանց, այն դեպքերում, երբ այդ տվյալներըանհրաժեշտ են Ձեզ մատուցվող ծառայությունները իրականացնելու և դրանց որակըբարելավելու համար: 4. Գործող օրենք և իրավասություն  Մուտք գործելով մեր կայք կամ մեր կայքից օգտվելիս՝ Դուք ընդունում եք, որ կայքայցելելու և օգտվելու հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվում են ՀայաստանիՀանրապետության օրենսդրությամբ: Վեճերի առաջացման դեպքում դրանք կարգավորվում ենկողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, համաձայնության չգալու դեպքում վեճերըկկարգավորվեն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:5. Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություն  Ընկերությունն իրավունք ունի փոփոխություն մտցնել սույն գաղտնիությանքաղաքականության մեջ: Գաղտնիության քաղաքականության որևէ փոփոխության դեպքում,մենք կտեղեկացնենք Ձեզ Ձեր տրամադրած ընթացիկ էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

Սույն գաղտնիության քաղաքականության ցանկացած փոփոխությունից հետո Ընկերությանծառայություններից օգտվելը կնշանակի, որ Դուք ընդունում եք փոփոխությունները: