HITACHI R-B410PUC6 BBK

359,000 ֏ 286,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

HITACHI R-B410PUC6 BBK HITACHI R-B410PUC6 BBK

HITACHI R-B410PUC6 PSV

357,000 ֏ 302,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

HITACHI R-B410PUC6 PSV HITACHI R-B410PUC6 PSV

HITACHI R-B410PUC6 BSL

359,000 ֏ 286,900 ֏

Մոդել HITACHI R-B410PUC6 BSL Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը ..

HITACHI R-B410PUC6 BSL HITACHI R-B410PUC6 BSL

HITACHI R-BG410PUC6 GBK

385,000 ֏ 307,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6 GBK HITACHI R-BG410PUC6 GBK

HITACHI R-V660PUC7-1 BBK

494,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7-1 BBK HITACHI R-V660PUC7-1 BBK

HITACHI R-VG660PUC7-1 GBK

589,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7-1 GBK HITACHI R-VG660PUC7-1 GBK

HITACHI R-B410PUC6 PWH

335,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

HITACHI R-B410PUC6 PWH HITACHI R-B410PUC6 PWH

HITACHI R-VG660PUC7-1 GGR

589,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7-1 GGR HITACHI R-VG660PUC7-1 GGR

HITACHI R-WB720VUC0 GBK

944,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,9..

HITACHI R-WB720VUC0 GBK HITACHI R-WB720VUC0 GBK

HITACHI R-V660PUC7-1 TWH

485,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7-1 TWH HITACHI R-V660PUC7-1 TWH

HITACHI R-BG410PUC6X XGR

415,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6X XGR HITACHI R-BG410PUC6X XGR

HITACHI HRTN7489DFGBKCS

454,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI HRTN7489DFGBKCS HITACHI HRTN7489DFGBKCS

HITACHI R-W660PUC7 GBK

669,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A++ (1.1..

HITACHI R-W660PUC7 GBK HITACHI R-W660PUC7 GBK

HITACHI HRTN7489DFBBKCS

395,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI HRTN7489DFBBKCS

HITACHI HRTN7489DFBEGCS

395,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI HRTN7489DFBEGCS

HITACHI HRTN7489DFBSLCS

395,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI HRTN7489DFBSLCS

HITACHI R-V720PUC1 BSL

689,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,9 ..

HITACHI R-V720PUC1 BSL HITACHI R-V720PUC1 BSL

HITACHI R-BG410PUC6X GBK

415,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6X GBK

HITACHI R-W660PUC7 GGR

669,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A++ (1.1..

HITACHI R-W660PUC7 GGR HITACHI R-W660PUC7 GGR

HITACHI R-VG540PUC7 GBK

474,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG540PUC7 GBK HITACHI R-VG540PUC7 GBK Վերջացել է

HITACHI R-B410PUC6 INX

349,000 ֏

Մոդել HITACHI R-B410PUC6INX Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

HITACHI R-B410PUC6 INX HITACHI R-B410PUC6 INX Վերջացել է

HITACHI R-V540PUC7 BBK

435,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 BBK HITACHI R-V540PUC7 BBK Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7-1 BEG

499,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7-1 BEG HITACHI R-V660PUC7-1 BEG Վերջացել է

HITACHI R-BG410PUC6 GPW

364,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6 GPW Վերջացել է

HITACHI R-V540PUC7 BSL

435,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 BSL HITACHI R-V540PUC7 BSL Վերջացել է

HITACHI R-WB720VUC0 GMG

949,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,9..

HITACHI R-WB720VUC0 GMG HITACHI R-WB720VUC0 GMG Վերջացել է

HITACHI R-BG410PUC6 GS

364,000 ֏

Մոդել HITACHI R-BG410PUC6GS Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

HITACHI R-BG410PUC6 GS HITACHI R-BG410PUC6 GS Վերջացել է

HITACHI R-V540PUC7 PWH

435,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 PWH HITACHI R-V540PUC7 PWH Վերջացել է

HITACHI R-VX470PUC9 BBK

405,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,78..

HITACHI R-VX470PUC9 BBK HITACHI R-VX470PUC9 BBK Վերջացել է

HITACHI R-VG540PUC7 GGR

469,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG540PUC7 GGR HITACHI R-VG540PUC7 GGR Վերջացել է

HITACHI R-W660PUC7 GBE

672,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A++ (1.1..

HITACHI R-W660PUC7 GBE HITACHI R-W660PUC7 GBE Վերջացել է

HITACHI R-BG410PUC6X GPW

384,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6X GPW HITACHI R-BG410PUC6X GPW Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 PWH

515,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 PWH HITACHI R-V660PUC7 PWH Վերջացել է

HITACHI R-V470PUC8 PWH

381,650 ֏

Մոդել HITACHI R-V470PUC8 PWH Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

HITACHI R-V470PUC8 PWH  Վերջացել է

HITACHI R-BG410PUC6X GBE

394,400 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,..

HITACHI R-BG410PUC6X GBE HITACHI R-BG410PUC6X GBE Վերջացել է

HITACHI R-VG660PUC7 GBK

589,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7 GBK HITACHI R-VG660PUC7 GBK Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 BEG

515,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 BEG HITACHI R-V660PUC7 BEG Վերջացել է

HITACHI R-VG660PUC7 GGR

589,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7 GGR HITACHI R-VG660PUC7 GGR Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 BBK

515,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 BBK HITACHI R-V660PUC7 BBK Վերջացել է

HITACHI R-VG660PUC7 GPW

589,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7 GPW HITACHI R-VG660PUC7 GPW Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 BSL

515,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 BSL HITACHI R-V660PUC7 BSL Վերջացել է

HITACHI R-V540PUC7 TWH

435,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 TWH HITACHI R-V540PUC7 TWH Վերջացել է

HITACHI HRTN7489DFGGRCS

454,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI HRTN7489DFGGRCS HITACHI HRTN7489DFGGRCS Վերջացել է

HITACHI R-V540PUC7 BEG

435,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 BEG HITACHI R-V540PUC7 BEG Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 TWH

515,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 TWH HITACHI R-V660PUC7 TWH Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7-1 BSL

492,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7-1 BSL HITACHI R-V660PUC7-1 BSL Վերջացել է
Ցուցադրված է 1 -ից 46 -ը 46-ից (1 էջ)