HITACHI R-B410PUC6 PWH

408,000 ֏ 346,800 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

HITACHI R-B410PUC6 PWH HITACHI R-B410PUC6 PWH

HITACHI R-BG410PUC6 GPW

435,000 ֏ 369,750 ֏

Մոդել HITACHI R-BG410PUC6GPW Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը ..

HITACHI R-BG410PUC6 GPW

HITACHI R-BG410PUC6 GS

435,000 ֏ 369,750 ֏

Մոդել HITACHI R-BG410PUC6GS Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

HITACHI R-BG410PUC6 GS HITACHI R-BG410PUC6 GS

HITACHI R-BG410PUC6X GBE

464,000 ֏ 394,400 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,..

HITACHI R-BG410PUC6X GBE HITACHI R-BG410PUC6X GBE

HITACHI R-BG410PUC6X GPW

464,000 ֏ 394,400 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6X GPW HITACHI R-BG410PUC6X GPW

HITACHI R-V540PUC7 BBK

598,000 ֏ 508,300 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 BBK HITACHI R-V540PUC7 BBK

HITACHI R-V540PUC7 BEG

598,000 ֏ 508,300 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 BEG HITACHI R-V540PUC7 BEG

HITACHI R-V540PUC7 BSL

598,000 ֏ 508,300 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 BSL HITACHI R-V540PUC7 BSL

HITACHI R-V540PUC7 PWH

596,000 ֏ 506,600 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 PWH HITACHI R-V540PUC7 PWH

HITACHI R-V660PUC7 BBK

679,000 ֏ 577,150 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 BBK HITACHI R-V660PUC7 BBK

HITACHI R-V660PUC7 BEG

679,000 ֏ 577,150 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 BEG HITACHI R-V660PUC7 BEG

HITACHI R-V660PUC7 BSL

679,000 ֏ 577,150 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 BSL HITACHI R-V660PUC7 BSL

HITACHI R-V660PUC7 PWH

676,000 ֏ 574,600 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 PWH HITACHI R-V660PUC7 PWH

HITACHI R-VG540PUC7 GBK

647,000 ֏ 549,950 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG540PUC7 GBK HITACHI R-VG540PUC7 GBK

HITACHI R-VG540PUC7 GGR

647,000 ֏ 549,950 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG540PUC7 GGR HITACHI R-VG540PUC7 GGR

HITACHI R-W660PUC7 GBK

842,000 ֏ 715,700 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A++ (1.1..

HITACHI R-W660PUC7 GBK HITACHI R-W660PUC7 GBK

HITACHI R-B410PUC6 BBK

464,000 ֏ 394,400 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

HITACHI R-B410PUC6 BBK HITACHI R-B410PUC6 BBK Վերջացել է

HITACHI R-B410PUC6 BSL

422,000 ֏ 358,700 ֏

Մոդել HITACHI R-B410PUC6 BSL Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը ..

HITACHI R-B410PUC6 BSL HITACHI R-B410PUC6 BSL Վերջացել է

HITACHI R-B410PUC6 INX

412,000 ֏ 350,200 ֏

Մոդել HITACHI R-B410PUC6INX Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

HITACHI R-B410PUC6 INX HITACHI R-B410PUC6 INX Վերջացել է

HITACHI R-B410PUC6 PSV

464,000 ֏ 394,400 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

HITACHI R-B410PUC6 PSV HITACHI R-B410PUC6 PSV Վերջացել է

HITACHI R-BG410PUC6X GBK

498,000 ֏ 423,300 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6X GBK Վերջացել է

HITACHI R-V470PUC8 PWH

449,000 ֏ 381,650 ֏

Մոդել HITACHI R-V470PUC8 PWH Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

HITACHI R-V470PUC8 PWH  Վերջացել է
Ցուցադրված է 1 -ից 22 -ը 22-ից (1 էջ)