HITACHI R-B410PUC6 BSL

422,000 ֏ 358,700 ֏

ՄոդելHITACHI R-B410PUC6 BSLՍառցախցիկըՆերքևումԴռները2Էներգիայի սպառման դասըA+ (0,84 կՎտ/օ)Ընդհանուր տ..

HITACHI R-B410PUC6 BSL HITACHI R-B410PUC6 BSL

HITACHI R-B410PUC6 INX

412,000 ֏ 350,200 ֏

ՄոդելHITACHI R-B410PUC6INXՍառցախցիկըՆերքևումԴռները2Էներգիայի սպառման դասըA+ (0,78 կՎտ/օ)Ընդհանուր տա..

HITACHI R-B410PUC6 INX HITACHI R-B410PUC6 INX

HITACHI R-B410PUC6 PWH

408,000 ֏ 346,800 ֏

ՄոդելHITACHI R-B410PUC6PWHՍառցախցիկըՆերքևումԴռները2Էներգիայի սպառման դասըA+ (0,78 կՎտ/օ)Ընդհանուր տա..

HITACHI R-B410PUC6 PWH

HITACHI R-BG410PUC6 GPW

435,000 ֏ 369,800 ֏

ՄոդելHITACHI R-BG410PUC6GPWՍառցախցիկըՆերքևումԴռները2Էներգիայի սպառման դասըA+ (0,78 կՎտ/օ)Ընդհանուր տ..

HITACHI R-BG410PUC6 GPW

HITACHI R-BG410PUC6 GS

435,000 ֏ 369,800 ֏

ՄոդելHITACHI R-BG410PUC6GSՍառցախցիկըՆերքևումԴռները2Էներգիայի սպառման դասըA+ (0,78 կՎտ/օ)Ընդհանուր տա..

HITACHI R-BG410PUC6 GS HITACHI R-BG410PUC6 GS

HITACHI R-BG410PUC6X GPW

464,000 ֏ 394,400 ֏

ՄոդելHITACHI R-BG410PUC6X GPWՍառցախցիկըՆերքևումԴռները2Էներգիայի սպառման դասըA+ (0,79 կՎտ/օ)Ընդհանուր..

HITACHI R-BG410PUC6X GPW HITACHI R-BG410PUC6X GPW

HITACHI R-V470PUC8 PWH

449,000 ֏ 381,700 ֏

Մոդել HITACHI R-V470PUC8 PWHՍառցախցիկը Վերևում Դռնե..

HITACHI R-V470PUC8 PWH  Վերջացել է
Ցուցադրված է 1 -ից 7 -ը 7 (1 էջից)