HITACHI R-B410PUC6 BBK

379,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

HITACHI R-B410PUC6 BBK HITACHI R-B410PUC6 BBK

HITACHI R-V660PUC7-1 BBK

549,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7-1 BBK HITACHI R-V660PUC7-1 BBK

HITACHI R-B410PUC6 PSV

375,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

HITACHI R-B410PUC6 PSV HITACHI R-B410PUC6 PSV

HITACHI R-VG660PUC7-1 GBK

589,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7-1 GBK HITACHI R-VG660PUC7-1 GBK

HITACHI R-B410PUC6 PWH

375,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

HITACHI R-B410PUC6 PWH HITACHI R-B410PUC6 PWH

HITACHI R-VG540PUC7 GBK

522,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG540PUC7 GBK HITACHI R-VG540PUC7 GBK

HITACHI R-VG660PUC7-1 GGR

589,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7-1 GGR HITACHI R-VG660PUC7-1 GGR

HITACHI R-V540PUC7 BBK

498,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 BBK HITACHI R-V540PUC7 BBK

HITACHI R-V660PUC7-1 BEG

549,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7-1 BEG HITACHI R-V660PUC7-1 BEG

HITACHI R-V540PUC7 BSL

498,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 BSL HITACHI R-V540PUC7 BSL

HITACHI R-VX470PUC9 BBK

405,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,78..

HITACHI R-VX470PUC9 BBK HITACHI R-VX470PUC9 BBK

HITACHI R-B410PUC6 BSL

379,000 ֏

Մոդել HITACHI R-B410PUC6 BSL Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը ..

HITACHI R-B410PUC6 BSL HITACHI R-B410PUC6 BSL

HITACHI R-VG540PUC7 GGR

522,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG540PUC7 GGR HITACHI R-VG540PUC7 GGR

HITACHI R-W660PUC7 GBE

654,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A++ (1.1..

HITACHI R-W660PUC7 GBE HITACHI R-W660PUC7 GBE

HITACHI R-BG410PUC6X GPW

414,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6X GPW HITACHI R-BG410PUC6X GPW

HITACHI R-WB720VUC0 GBK

844,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,9..

HITACHI R-WB720VUC0 GBK HITACHI R-WB720VUC0 GBK

HITACHI R-BG410PUC6 GBK

396,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6 GBK HITACHI R-BG410PUC6 GBK

HITACHI R-BG410PUC6X XGR

409,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6X XGR HITACHI R-BG410PUC6X XGR

HITACHI R-W660PUC7 GBK

654,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A++ (1.1..

HITACHI R-W660PUC7 GBK HITACHI R-W660PUC7 GBK

HITACHI R-V540PUC7 BEG

498,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 BEG HITACHI R-V540PUC7 BEG

HITACHI R-BG410PUC6X GBK

409,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6X GBK

HITACHI R-V660PUC7-1 BSL

549,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7-1 BSL HITACHI R-V660PUC7-1 BSL

HITACHI R-B410PUC6 INX

349,000 ֏

Մոդել HITACHI R-B410PUC6INX Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

HITACHI R-B410PUC6 INX HITACHI R-B410PUC6 INX Վերջացել է

HITACHI R-BG410PUC6 GPW

369,750 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

HITACHI R-BG410PUC6 GPW Վերջացել է

HITACHI R-WB720VUC0 GMG

844,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 4 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,9..

HITACHI R-WB720VUC0 GMG HITACHI R-WB720VUC0 GMG Վերջացել է

HITACHI R-BG410PUC6 GS

369,750 ֏

Մոդել HITACHI R-BG410PUC6GS Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

HITACHI R-BG410PUC6 GS HITACHI R-BG410PUC6 GS Վերջացել է

HITACHI R-V540PUC7 PWH

499,800 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 PWH HITACHI R-V540PUC7 PWH Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 PWH

569,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 PWH HITACHI R-V660PUC7 PWH Վերջացել է

HITACHI R-V470PUC8 PWH

381,650 ֏

Մոդել HITACHI R-V470PUC8 PWH Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

HITACHI R-V470PUC8 PWH  Վերջացել է

HITACHI R-BG410PUC6X GBE

394,400 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,..

HITACHI R-BG410PUC6X GBE HITACHI R-BG410PUC6X GBE Վերջացել է

HITACHI R-VG660PUC7 GBK

616,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7 GBK HITACHI R-VG660PUC7 GBK Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 BEG

569,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 BEG HITACHI R-V660PUC7 BEG Վերջացել է

HITACHI R-VG660PUC7 GGR

616,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7 GGR HITACHI R-VG660PUC7 GGR Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 BBK

569,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 BBK HITACHI R-V660PUC7 BBK Վերջացել է

HITACHI R-VG660PUC7 GPW

616,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-VG660PUC7 GPW HITACHI R-VG660PUC7 GPW Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 BSL

569,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 BSL HITACHI R-V660PUC7 BSL Վերջացել է

HITACHI R-V540PUC7 TWH

499,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V540PUC7 TWH HITACHI R-V540PUC7 TWH Վերջացել է

HITACHI R-V660PUC7 TWH

569,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A++ (0,7..

HITACHI R-V660PUC7 TWH HITACHI R-V660PUC7 TWH Վերջացել է
Ցուցադրված է 1 -ից 38 -ը 38-ից (1 էջ)