PROMO ԶԵՂՉԵՐ | սեպտեմբերի 16-18

PROMO ԶԵՂՉԵՐ | սեպտեմբերի 16-18
16 September, 2022

Միայն 3 օր «PROMO» ակցիայի շրջանակներում ձեռք բերեք նշված տեսականին ԶԵՂՉՎԱԾ գներով:


 # Դիտե՛լ տեսականին` ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳՆԵՐԻ ԳՈՏԻ

—————————————————————————

* Ակցիան համատեղելի չէ վաճառասրահներում գործող այլ ակցիաների հետ։


* Ակցիան գործում է նաև ապառիկ գնումների դեպքում:


* Ակցիան գործում է սեպտեմբերի 16-ից մինչև սեպտեմբերի 18-ը ներառյալ:


* Կայքով գնումներ կարող եք կատարել կանխիկ, բանկային քարտով կամ ապառիկ եղանակով:

Ակցիայի շրջանակում զեղչված մոդելներին կարող եք ծանոթանալ նաև այստեղ՝

Ցանկ.PDF 


Այլ մանրամասների համար կարող եք նաև զանգահարել կամ այցելել «Վեստա» վաճառասրահ։

Մեկնաբանություն ավելացնել

Դուք պետք է մուտք գործեք, որպեսզի կարողանաք մեկնաբանություն թողնել։ Եթե դեռ Հաշիվ չունեք Դուք կարող եք բացել նոր հաշիվ։