NORDFROST NRB 132 332

224,900 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 132 332 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 132 332 NORDFROST NRB 132 332

NORDFROST NRB 134 332

239,900 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 134 332 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 134 332 NORDFROST NRB 134 332

NORDFROST NRB 152 232

233,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

NORDFROST NRB 152 232 NORDFROST NRB 152 232

NORDFROST NRT 141 232

189,000 ֏

Մոդել Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,72 կՎտ/օ)..

NORDFROST NRT 141 232 NORDFROST NRT 141 232

NORDFROST NRB 152NF 032

219,300 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

NORDFROST NRB 152NF 032 NORDFROST NRB 152NF 032

NORDFROST NRB 151 332

219,000 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 151 332 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 151 332 NORDFROST NRB 151 332

NORDFROST NRB 154 032

234,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

NORDFROST NRB 154 032 NORDFROST NRB 154 032

NORDFROST NR 403 I

113,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Սառնարանի մեջ Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+..

NORDFROST NR 403 I NORDFROST NR 403 I

NORDFROST NRB 154 232

245,000 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 154 232 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 154 232 NORDFROST NRB 154 232

NORDFROST NRB 161NF 232

244,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

NORDFROST NRB 161NF 232 NORDFROST NRB 161NF 232

NORDFROST DF 161 EAP

168,300 ֏

Մոդել NORDFROST DF 161 EAP Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,55 կՎտ/օ) Ընդհանո..

NORDFROST DF 161 EAP NORDFROST DF 161 EAP

NORDFROST NRB 122 332

219,900 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 122 332 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 122 332 NORDFROST NRB 122 332

NORDFROST NRB 122 232

219,900 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 122 232 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 122 232 NORDFROST NRB 122 232

NORDFROST NRB 152 332

233,000 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 152 332 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 152 332 NORDFROST NRB 152 332

NORDFROST NRB 131 032

209,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

NORDFROST NRB 131 032 NORDFROST NRB 131 032

NORDFROST DF 168 WSP

243,900 ֏

Մոդել NORDFROST DF 168 WSP Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,73 կՎտ/օ) Ընդհանո..

NORDFROST DF 168 WSP NORDFROST DF 168 WSP

NORDFROST NR 404 W

139,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Սառնարանի մեջ Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+..

NORDFROST NR 404 W NORDFROST NR 404 W

NORDFROST DF 165 WAP

209,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառցարան Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,63 կՎտ/օ) Ընդհանուր տա..

NORDFROST DF 165 WAP NORDFROST DF 165 WAP

NORDFROST NR 403 W

111,500 ֏

Մոդելը NORDFROST NR 403 W Սառցախցիկը Սառնարանի մեջ Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը..

NORDFROST NR 403 W NORDFROST NR 403 W

NORDFROST NRT 143 032

164,500 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,64..

NORDFROST NRT 143 032 NORDFROST NRT 143 032

NORDFROST NRT 144 032

197,500 ֏

Մոդել NORDFROST NRT 144 032 Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+..

NORDFROST NRT 144 032 NORDFROST NRT 144 032

NORDFROST NRB 131 332

219,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,7..

NORDFROST NRB 131 332 NORDFROST NRB 131 332

NORDFROST NRB 122 732

219,900 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 122 732 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 122 732 NORDFROST NRB 122 732

NORDFROST NRT 141 032

182,000 ֏

Մոդել Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,72 կՎտ/օ)..

NORDFROST NRT 141 032 NORDFROST NRT 141 032

NORDFROST NRT 145 032

184,000 ֏

Մոդել NORDFROST NRT 145 032 Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+..

NORDFROST NRT 145 032 NORDFROST NRT 145 032

NORDFROST NRB 162NF 332

251,600 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

NORDFROST NRB 162NF 332 NORDFROST NRB 162NF 332

NORDFROST NRB 152 532

239,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

NORDFROST NRB 152 532 NORDFROST NRB 152 532

NORDFROST NRB 121 232

189,900 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 121 232 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 121 232 NORDFROST NRB 121 232

NORDFROST NRB 151 032

209,000 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 151 032 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 151 032 NORDFROST NRB 151 032

NORDFROST NRT 143 332

168,500 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,64..

NORDFROST NRT 143 332 NORDFROST NRT 143 332

NORDFROST NRB 152 032

222,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

NORDFROST NRB 152 032 NORDFROST NRB 152 032

NORDFROST NRB 121 332

189,900 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 121 332 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 121 332 NORDFROST NRB 121 332

NORDFROST NRT 144 332

209,900 ֏

Մոդել NORDFROST NRT 144 332 Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+..

NORDFROST NRT 144 332 NORDFROST NRT 144 332

NORDFROST NRT 143 232

168,500 ֏

Մոդել NORDFROST NRT 143 232 Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+..

NORDFROST NRT 143 232 NORDFROST NRT 143 232

NORDFROST NRB 164NF 932

309,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

NORDFROST NRB 164NF 932 NORDFROST NRB 164NF 932

NORDFROST NRB 122 032

205,000 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 122 032 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 122 032 NORDFROST NRB 122 032

NORDFROST NRT 145 332

189,900 ֏

Մոդել NORDFROST NRT 145 332 Սառցախցիկը Վերևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+..

NORDFROST NRT 145 332 NORDFROST NRT 145 332

NORDFROST NRB 164NF 232

299,000 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

NORDFROST NRB 164NF 232 NORDFROST NRB 164NF 232

NORDFROST DF 161 BAP

168,300 ֏

Մոդել NORDFROST DF 161 BAP Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,55 կՎտ/օ) Ընդհանո..

NORDFROST DF 161 BAP NORDFROST DF 161 BAP Վերջացել է

NORDFROST NRB 154 332

215,050 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,8..

NORDFROST NRB 154 332 NORDFROST NRB 154 332 Վերջացել է

NORDFROST NRB 152NF 332

226,950 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 152NF 332 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը ..

NORDFROST NRB 152NF 332 NORDFROST NRB 152NF 332 Վերջացել է

NORDFROST NRB 152 932

213,350 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 152 932 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 152 932 NORDFROST NRB 152 932 Վերջացել է

NORDFROST NRB 154 932

223,550 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 154 932 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը A..

NORDFROST NRB 154 932 NORDFROST NRB 154 932 Վերջացել է

NORDFROST DF 161 WAP

168,300 ֏

Մոդել NORDFROST DF 161 WAP Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,55 կՎտ/օ) Ընդհանո..

NORDFROST DF 161 WAP NORDFROST DF 161 WAP Վերջացել է

NORDFROST NR 402 B

96,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառնարան Սառցախցիկը Սառնարանի մեջ Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+..

NORDFROST NR 402 B NORDFROST NR 402 B Վերջացել է

NORDFROST NRB 154NF 332

239,700 ֏

Մոդել NORDFROST NRB 154NF 332 Սառցախցիկը Ներքևում Դռները 2 Էներգիայի սպառման դասը ..

NORDFROST NRB 154NF 332 NORDFROST NRB 154NF 332 Վերջացել է

NORDFROST DF 165 BAP

209,900 ֏

Ապրանքատեսակ Սառցարան Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,63 կՎտ/օ) Ընդհանուր տա..

NORDFROST DF 165 BAP NORDFROST DF 165 BAP Վերջացել է

NORDFROST DF 161 IAP

168,300 ֏

Մոդել NORDFROST DF 161 IAP Դռները 1 Էներգիայի սպառման դասը A+ (0,55 կՎտ/օ) Ընդհանո..

NORDFROST DF 161 IAP NORDFROST DF 161 IAP Վերջացել է
Ցուցադրված է 1 -ից 48 -ը 62-ից (2 էջ)