Սույն դրույթները և պայմանները սահմանում և կարգավորում են <<Փրիթի Ուեյ>>ՍՊԸ-ի, այսուհետ «Վեստա» ընկերություն,  www.vesta.am կայքի միջոցով գնումներ կատարելու հետ կապված իրավահարաբերությունները: 

www.vesta.am կայքը նախատեսված է էլեկտրոնային կապի միջոցներով <<Վեստա>>-ից առևտուր իրականացնելու՝ ապրանքներ ձեռք բերելու/գնելու/համար: 

Այցելելով www.vesta.am և օգտագործելով կայքի ցանկացած տեղեկատվություն կամ ներբեռնելով ցանկացած բովանդակություն,  Դուք՝  որպես օգտագործող կամ Հաճախորդ/Գնորդ/ սույնով հաստատում եք, որ ամբողջությամբ կարդացել և հասկացել եք սույն դրույթները և պայմանները:

Մենք չենք կարող ստուգել Ձեր կողմից տրամադրված տվյալների, տեղեկատվության և հավաստիացումների ճշտությունը, ուստի սույն դրութների և պայմանների խախտման, ինչպես նաև Ձեր կողմից տրված տվյալների, հավաստիացումների և տեղեկատվության իսկության վերաբերյալ ամբողջ պատասխանատվությունը կրում եք Դուք:

            Սույն դրույթների և պայմանների համաձայն <<Վեստա>>-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է www.vesta.am կայքի միջոցով կատարել գնումներ և պարտավորվում գնված ապրանքներն առաքել՝ համաձայն առաքման պայմանների: www.vesta.am կայքում ապրանքների գներն արտահայտված են ՀՀ ազգային արժույթով՝ ՀՀ դրամով:

         Հաճախորդը սույնով հաստատում է, որ պատասխանատվություն է կրում իր անձնական հաշիվների վրա մուտքագրված գումարների ծագման օրինականության համար, ուստի այդ կապակցությամբ առաջացած  խնդիրների արդյունքում «Վեստա» ընկերությանը պատճառված  վնասի դեպքում Հաճախորդը/Գնորդը պարատավորվում է փոխհատուցել այն ամբողջ ծավալով:Գաղտնիության qաղաքականություն

 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը տարածվում է բոլոր այն այցելուների, օգտատերերի և այլոց վրա, ովքեր օգտվում են մեր կայքի ծառայություններից կամ նման ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն: 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կարգավորում է www.vesta.am կայքի օգտատերերից ստացված տեղեկատվության հավաքագրման, կիրառման, պահպանման և բացահայտման եղանակները: 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կիրառվում է կայքերի, ապրանքների, ծառայությունների և «Վեստա» ընկերության կողմից հասանելի ցանկացած այլ ծրագրակազմերի նկատմամբ: 

Սույն գաղտնիության քաղաքականությամբ սահմանվում են մեր կայքում մատուցվող ծառայություններից օգտվելիս ծագող Ձեր իրավունքները և պարտականություները: Եթե Դուք համաձայն չեք սույն գաղտնիության քաղաքականությամբ սահմանված պայմանների հետ, ապա Դուք չեք կարող օգտվել սույն կայքում մատուցվող ծառայություններից:  1. Անձնական տվյալներ Դուք կարող եք օգտվել մեր կայքից առանց գրանցվելու։ Անձնական տեղեկությունները հավաքագրվում են կամ ստացվում են միայն այն ժամանակ, երբ Դուք դրանք տրամադրում եք: Գրանցվելիս Դուք պետք է տրամադրեք Ձեր անունը, հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և կոնտակտային տվյալները:

Երբ Դուք օգտվում եք մեր կայքից, մենք կարող ենք ստանալ տեղեկություններ նաև այլ եղանակներով: Մեր սերվերները Ձեր մասին ստանում և հավաքում են այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր IP հասցեն, բրաուզերի անվանումը, համակարգչի տեսակը, տեխնիկական տվյալներ օգտատերերի վերաբերյալ և մեր կայքի հետ կապ հաստատելու միջոցները, ինչպիսիք են օպերացիոն համակարգի տեսակը, ինտերնետային ծառայություն տրամադրող կազմակերպության անունը և այլ համանման տեղեկություններ: Այս տեղեկությունները օգնում են մեզ տեղյակ լինել և հասկանալ մեր առցանց օգտվողների վարքագիծն ու միտումները: Մենք նաև ստանում ենք տեղեկություններ մեր կայքում Ձեր գործունեության վերաբերյալ: Այդ տեղեկությունները թույլ են տալիս առաջարկել Ձեզ ավելի հարմարեցված և Ձեր կողմից ավելի գերադասելի ծառայություններ: Ձեր գրանցման պահին մենք ստանում ենք Ձեր տրամադրած տեղեկությունը:2. Ստացված տեղեկությունների կիրառման եղանակները  Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր տրամադրած տեղեկությունը`

•           Ծառայությունների, ապրանքների և նախազգուշացումների վերաբերյալ Ձեր հարցումները բավարարելու համար

•           Ձեզ հետաքրքրող ծառայություններ և ապրանքներ առաջարկելու համար

•           Կայքի օգտագործման հարցում Ձեզ աջակցելու համար,

•           Մեր կայքի օգտագործումը վերլուծելու, կայքը, ծառայություններն ու ապրանքները բարելավելու համար,

•           Մեր կայքի սխալ օգտագործումը կանխելու և պաշտպանելու համար, 3. Օգտատերերի տվյալների պահպանման եղանակները և անվտանգությունը  Ընկերությունը կիրառում է պատշաճ էլեկտրոնային և այլ անվտանգության միջոցներ անօրինական մուտքից, փոփոխումից կամ հրապարակումից Ձեր անձնական տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովելու համար: Ձեր տրամադրած բոլոր տվյալները պահվում են ապահով սերվերների տվյալների բազայում: Ընկերությունը երբեք չի խնդրի նշել Ձեր գաղտանաբառը հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: Ձեր անձնական տվյալները չեն տրամադրվի երրորդ անձանց առանց Ձեր համաձայնության, բացառությամբ Օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: Մեր կողմից Ձեր տվյալները կարող են հասանելի դարձվել միայն մեզ հետ փոխկապակցված անձանց, այն դեպքերում, երբ այդ տվյալները անհրաժեշտ են Ձեզ մատուցվող ծառայությունները իրականացնելու և դրանց որակը բարելավելու համար: 4. Գործող օրենք և իրավասություն  Մուտք գործելով մեր կայք կամ մեր կայքից օգտվելիս՝ Դուք ընդունում եք, որ կայք այցելելու և օգտվելու հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Վեճերի առաջացման դեպքում դրանք կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, համաձայնության չգալու դեպքում վեճերը կկարգավորվեն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:5. Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություն  Ընկերությունն իրավունք ունի փոփոխություն մտցնել սույն գաղտնիության քաղաքականության մեջ: Գաղտնիության քաղաքականության որևէ փոփոխության դեպքում, մենք կտեղեկացնենք Ձեզ Ձեր տրամադրած ընթացիկ էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

Սույն գաղտնիության քաղաքականության ցանկացած փոփոխությունից հետո Ընկերության ծառայություններից օգտվելը կնշանակի, որ Դուք ընդունում եք փոփոխությունները:Պատվեր և առաքում


1. Ապրանքի գին


www.vesta.am կայքում վաճառվող ապրանի գինը ներկայացված է ՀՀ դրամով և իր մեջ ներառում է բոլոր հարկերը տուրքերը պարտադիր այլ վճարները, բացառությամբ առաքման վճարի:

* Ապառիկի դեպքում կախված վարկի ժամկետից, ֆինանսական կառույցի կողմից Ձեզ առաջարկվող վարկավորման տոկոսադրույքից և կանխավճարի չափից, ամսական վճարման գումարի չափը կարող է աճել կամ նվազել։

 


2. Ապրանքի երաշխիք


www. vesta.am կայքի միջոցով  գնված ապրանքներին տրամադրվում է երաշխիք՝<<Փրիթի Ուեյ>> ՍՊԸ  կողմից սահմանված կարգով:3. Պատվեր և վճարում       www.vesta.am կայքում գործում են վճարման հետևյալ եղանակները՝ կանխիկ, բանկային քարտով և ապառիկ: Ձեր պատվերը համարվում է հաստատված, երբ մեր օպերատորը կապ է հաստատում Ձեզ հետ և տեղեկացնում այդ մասին։ 

 


Առաքում և ապրանքի հանձնում


www.vesta.am կայքի միջոցով  գնված ապրանքներն առաքվում են միայն ՀՀ տարածքում.

ստանդարտ իրավիճակներում Երևան քաղաքում՝ 24 ժամվա ընթացքում, Երևանից դուրս՝մինչև 15 օրվա ընթացքում՝ կախված առաքման վայրից: Առաքման ժամանակահատվածին ծանոթանալու համար զանգահարել 060-70-70-70 հեռախոսահամարով կամ մուտք գործեք ԱՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ բաժին

 

Առաքումն իրականացվում է շաբաթվա բոլոր օրերին, ժամը 10:00-ից մինչև 20:00-ն: 

Գնված ապրանքը հանձնվում է Գնորդին, Գնորդի ընտրությամբ՝ վերջինիս կողմից  ՀՀ տարածքում մատնանշված հասցեում և անձին, բացառությամբ օնլայն եղանակով ապառիկ ձևակերպած դեպքերի: Ապրանքի հանձնում-ընդունումը կատարվում է գնորդի և առաքիչի կողմից ստորագրված հանձման ընդունման ակտով: Մինչ այդ գնորդի կողմից, ապրանքի վրա թերությունների հայտնաբերման նպատակով, այդ ապրանքը զննվում է: Եթե զննման արդյունքում հայտնաբերվել են թերություններ, ապա Գնորդը կարող է հրաժարվել ապրանքից և պահանջել նորը: Հակառակ պարագայում հանձման-ընդունման ակտում նշում է կատարվում այն մասին, որ Գնորդը գնված ապրանքը ստացել է անվնաս, առանց թերությունների: Ապրանքը հանձնելիս՝ առաքման փաստաթղթերում նշված ապրանքը ընդունող անձին նույնականացնելու նպատակով, կարող է ապրանքը ընդունողից պահանջվել ներկայացնել  անձը հաստատող փաստաթուղթ: Իրավաբանական անձ գնորդին ապրանքը հանձնելիս հանձման-ընդունման ակտի վրա իրավասու աշխատակցի կողմից դրվում է ստորագորւթյուն և իրավաբանական անձի վավերապայմաններով կնիք:


Ապրանքի վերադարձ և փոխարինում

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձ և փոխարինում

 

Գնորդն իրավունք ունի փոխարինելու կամ վերադարձնելու պատշաճ որակի ապրանքը համաձայն ՀՀ համապատասխան օրենսդրության:

Պատշաճ որակի ապրանքը փոխարինվում կամ վերադարձվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքային տեսքը, գործարանային փաթեթավորումը, սպառողական հատկանիշները, երաշխիքային դրոշմապիտակները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև սպառողին տրված վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը կամ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ, որը կապացուցի ապրանքը <<Վեստա>>-ից  ձեռք բերված լինելու փաստը:

Պատշաճ որակի ապրանքը վերադարձնելու կամ փոխարինելու նպատակով վաճառողի գտնվելու վայր հասցնելու հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի հաշվին: Եթե գնորդի` վաճառողին դիմելու օրը վաճառողը նույն ապրանքից չունի, ապա գնորդն իրավունք ունի պահանջելու հետ վերադարձնել նշված ապրանքի համար վճարված գումարը կամ, եթե գնորդը ցանկանում է, փոխարինել այն համանման ապրանքով:

 

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձ և փոխարինում


Գնորդն, ով ստացել է ոչ պատշաճ որակի ապրանք, իրավունք ունի պահանջելու անորակ ապրանքը փոխարինել պատշաճ որակի ապրանքով կամ  պահանջել վճարված գումարի վերադարձ: